Największą inwestycją była z pewnością budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Pilcu. Środki na jej zrealizowanie pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu gminy. Koszt budowy to ponad 3 mln złotych. Prace trwały od października 2006 roku do grudnia 2007 roku.

Sieć wodociągowa
W ramach tej inwestycji powstała sieci wodociągowa, kanalizacja sanitarna grawitacyjna oraz tłoczna, przyłącza wodociągowa, a także 10 przepompowni ścieków. To był naprawdę ogromny i bardzo pracochłonny projekt inwestycyjny na wiele lat.

Dzięki temu mieszkańcy wsi Pilec mają wreszcie dostęp do wody pitnej. Jest to miejscowość typowo turystyczna i po zrealizowaniu tej inwestycji ma szansę na przyciągnięcie większej liczby zwiedzających. Poprawie ulegnie również stan środowiska, ponieważ ścieki nie będą odprowadzane do jezior.

Inwestycje drogowe
W latach 1990-2005 poczyniono również inwestycje związane z drogami. Wyremontowano drogę Siemki – Klewno, wykonano chodniki przy Św. Lipce oraz zmodernizowano nawierzchnię ul. Rejmonta w Reszelu.
Sporo wykonanych prac dotyczyło oświetlenia. Zainwestowano między innymi w doświetlenie ul. Nowej w Reszelu, oświetlenie drogowe w Ramtach, Zawidach, Mnichowie, Łężanach oraz Siemkach.

Istotne były również modernizacje wiat autobusowych, które poczyniono w Łężanach, Reszelu, Bezławce, Siemce, Pieckowie, Klewnie. W Świętej Lipce wyremontowano też parking autobusowy.

(Fot. PxHere / CC0)