W Reszelu warto obejrzeć fragmenty murów obronnych z XIV i XV wieku. Zostały częściowo zniszczone przez erozję i rozebrane przez mieszkańców. W zachodniej części miasta ocalała również baszta obronna. Została wykonana w latach 1360-1370 z cegły o układzie nieregularnym.

W Reszelu można zwiedzić też Most Gotycki. Pochodzi z drugiej połowy XVI wieku i znajduje się na rzece Sajnie. Ma wysokość 20 metrów i łączy go głęboki wąwóz. Był wykorzystywany jako akwedukt. Posiadał, jako pierwszy w Europie, własny system wodociągowy i kanalizacyjny. W latach 2000-2001 został poddany renowacji. Warto go obejrzeć z wąwozu, bo stamtąd jest najbardziej interesujący widok.

Studnia zwane rząpie
W Reszelu, w południowej części Starego Miasta, znajduje się gotycki kościół św. Piotra i Pawła. Został wybudowany w XIV wieku, a w XV w. przebudowany. W 1806 roku był w nim pożar. Warto w kościele zwrócić uwagę na gwiaździste sklepienie nawy oraz wystrój wnętrza wykonany przez pochodzących z Reszela Wilhelma i Karola Ludwika Biereichelów.

Na Starym Mieście jest odnowiona w 2006 r. średniowieczna studnia czerpalna, nazywana inaczej rząpie.

Warto również obejrzeć pomnik upamiętniający poległych w wojnie austriacko-pruskiej i francusko-pruskiej przy Placu Paderewskiego. Z czterech stron pomnika są tablice z nazwiskami osób, które wtedy zginęły. Odsłonięto go w 1905 roku.

(Fot. Pixabay / CC0)