Gmina Reszel leży na Pojezierzu Mrągowskim, wchodzącym w skład Pojezierza Mazurskiego. Razem z Pojezierzami Południowobałtyckimi jest ono częścią około bałtyckiej strefy pojeziernej.

Powierzchnia terenu gminy jest dość zróżnicowana, falista i pagórkowata o nachyleniu w kierunku północno-zachodnim. Rożnica pomiędzy najwyżej położonymi partiami terenu na południe od wsi Widryny (Śpiglówka 203,2 m npm) a obszarem najniżej położonym - doliną Sajny w zachodniej części gminy wynosi 143,9 m.

Dominującą na obszarze gminy jednostką morfogenetyczną jest wysoczyzna moreny dennej, zbudowana głównie z gliny zwałowej. Strefa czołowo-morenowa, charakteryzująca się dużą zmiennością osadów podłoża występuje w południowej części terenu gminy - na południe od Jeziora Legińskiego, Widryńskiego i Pasterzewo oraz w jej północnej części.

Czytaj więcej
Festiwal Piosenki w Reszelu

Festiwal Piosenki w Reszelu

Niemal każde miasto ma swój znak rozpoznawczy, często niejeden. W Reszelu to Festiwal Piosenki – impreza organizowana od 1994 roku aż do dziś. Trzy lata temu świętowano okrągły jubileusz.

Więcej
Reszelski Park Miejski - jeden z najpiękniejszych w Polsce

Reszelski Park Miejski - jeden z najpiękniejszych w Polsce

Park Miejski, położony w Reszlu, już od ponad stu lat zachwyca swoimi krajobrazami. Wielu uznaje go za najpiękniejsze, tego typu miejsce w Polsce.

Więcej
Mapa inwestycji gminnych

Mapa inwestycji gminnych

W ostatnich latach w gminie Reszel udało się zrealizować kilka inwestycji. Dotyczyły przede wszystkim dostępu do wody oraz dróg.

Więcej
Zamek biskupów

Zamek biskupów

Gmina Reszel jest miejscowością w północnej Polsce, która urzeka swą niecodzienną architekturą i zapierającymi dech w piersiach krajobrazami.

Więcej
Atrakcje turystyczne

Atrakcje turystyczne

Gmina Reszel jest bardzo ciekawym miejscem pod względem turystycznym. Wyróżniają ją piękne krajobrazy, pagórkowata rzeźba i wiele zabytków.

Więcej
Informacje o gminie Reszel

Informacje o gminie Reszel

Gmina Reszel leży na Pojezierzu Mrągowskim, wchodzącym w skład Pojezierza Mazurskiego. Razem z Pojezierzami Południowobałtyckimi jest ono częścią około bałtyckiej strefy pojeziernej.

Więcej